05.12.2014

Przetarg na instalacje środowiskowe K2 w Ec Siekierki roztrzygnięty

PGNiG TERMIKA rozstrzygnęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż instalacji odazotowania spalin oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Ec Siekierki”.

Wpłynęły następujące oferty: od konsorcjum firm ANDRITZ Energy & Envi-ronment GmbH i Budimex SA oraz od firmy ALSTOM Power Sp. z o. o. Za najkorzystniejszą została uznana oferta konsorcjum firm ANDRITZ Energy & Environment GmbH i Budimex S.A.

Zabudowa nowej instalacji odazotowania oraz zmodernizowanie instalacji odsiarczania zapewnią długoterminową pracę kotła K2 ze standardami przewyższającymi obecne normy emisji do środowiska. Kocioł będzie dostosowany do pracy przy spełnieniu wyższych standardów emisji, wynikających z konkluzji BAT (best available technology).

Realizacja tej inwestycji jest kolejnym - po przebudowie kotła węglowego na biomasę - przedsięwzięciem znacząco wpływającym na obniżenie wpływu zakładu na środowisko.

Inwestycja potrwa ok. 2 lat, a uruchomienie instalacji inwestycji planowane jest na początek roku 2017.

Wczytywanie...