17.11.2014

Będzie nowy blok na Żeraniu

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG TERMIKA wydało 13 listopada br. zgodę na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, część kotłów węglowych na Żeraniu zostanie wycofana z eksploatacji. Nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50 procent. Blok wyposażony będzie w jedną turbinę gazową z kotłem odzyskowym oraz jedną turbinę parową. Jednostka o mocy zainstalowanej około 450 MWe będzie zużywała corocznie ponad 0,6 mld m³ gazu ziemnego.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii).

Przetarg zostanie ogłoszony do końca listopada br. Planowany termin oddania bloku do eksploatacji to przełom 2018/2019 roku.

Parametry bloku:

Paliwo: gaz ziemny
Moc elektryczna brutto: ok. 450 MWe
Moc cieplna maksymalna: co najmniej 300 MWt
Produkcja energii elektrycznej: 3200 GWh
Produkcja ciepła: 1900 GWh
Zużycie paliwa gazowego: > 0,6 mld m³

Wczytywanie...