25.07.2014

Karl Falkenberg w EC Siekierki

W ramach Forum Energetycznego Polska Niemcy wczoraj kontynuowane były w Warszawie rozmowy plenarne na temat problemów unijnego sektora energetycznego.

Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi sytuacji w przedmiotowych krajach sąsiedzkich. W debacie wzięli udział prezesi kluczowych koncernów energetycznych Polski, jak i firm niemieckich działających na terenie naszego kraju. Dyskusja koncentrowała się na ocenie przebiegu procesu transformacji naszych gospodarek, w tym między innymi oczekiwanych efektów wdrożenia dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED). Spotkaniu przewodniczył pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, minister Marcin Korolec. Gościem honorowym Forum był szef Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska Karl Falkenberg. Dyskusje animował były ambasador Polski w Republice Federalnej Niemiec Janusz Reiter.

W obradach Forum nie zabrakło akcentów związanych z PGNiG TERMIKA. Komisarz Falkenberg w towarzystwie ministra Marcina Korolca i ambasadora Janusza Reitera odwiedził Elektrociepłownię Siekierki. Zainteresowanie gości wzbudziła skala i rozmach realizowanych programów środowiskowych. Wizyta była okazją do bezpośredniej wymiany poglądów i dyskusji z obszarów regulacji i legislacji oraz ochrony środowiska.

Wczytywanie...