19.05.2014

Seminarium "Czysta energia dla Warszawy"

PGNiG TERMIKA finalizuje strategiczne z punktu widzenia ekologii inwestycje w Elektrociepłowni Siekierki.

Przedsięwzięcia o wartości blisko 1 mld złotych pozwoliły w zmodernizowanych urządzeniach produkcyjnych ograniczyć emisję dwutlenku siarki o ponad 90 procent oraz emisję tlenków azotu o 70 procent. To największe w Warszawie tego typu inwestycje prowadzone w ostatnich latach.

Imponujący efekt środowiskowy osiągnięto dzięki modernizacji elektrofiltrów oraz - przede wszystkim - dzięki budowie dwóch zaawansowanych technologicznie instalacji: Mokrego Odsiarczania Spalin (MIOS) oraz Selektywnej Redukcji Tlenków Azotu (SCR). Każda z tych inwestycji wywarła pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz - co za tym idzie - jakość życia mieszkańców Warszawy.

Zmodernizowane elektrofiltry z niemal stuprocentową skutecznością wyłapują powstające w procesie spalania pyły. Ich działanie wykorzystuje elektryczne właściwości cząsteczek pyłu oraz powszechnie znany mechanizm przyciągania elektrostatycznego, który w efekcie eliminuje pył ze spalin.
Z kolei w instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (MIOS) spaliny są płukane mleczkiem wapiennym, czyli wodnym roztworem węglanu wapnia. Substancja ta wchodzi w reakcję chemiczną z zawartą w spalinach siarką. W efekcie tego procesu spaliny zostają pozbawione zanieczyszczeń siarkowych, zaś powstający jako produkt uboczny gips znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie.
Uruchomiona instalacja odazotowania spalin (SCR) eliminuje ze spalin tlenki azotu. Azot zawarty w paliwie i powietrzu (78 proc.) w procesie spalania samoistnie generuje powstawanie niepożądanych związków. W efekcie zainstalowania katalizatorów substancje te rozkładane są ponownie do azotu atmosferycznego i pary wodnej. Urządzenia w EC Siekierki to jedna z pierwszych w Polsce instalacji wykorzystujących tę technologię.

Zmodernizowane urządzenia spełniają dziś najostrzejsze normy środowiskowe Unii Europejskiej. Mimo to, PGNiG Termika podejmuje kolejne wyzwania ukierunkowane na efekt ekologiczny. Obecnie w EC Siekierki spółka przystępuje do przebudowy kotła węglowego K-1, który po modernizacji będzie w stu procentach zasilany biomasą. To naturalny i neutralny z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla surowiec, który z powodzeniem zastępuje węgiel w produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. Celem, który PGNiG Termika chce osiągnąć w perspektywie najbliższych kilku lat, jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy w sezonie letnim dostaw energii pozyskiwanej wyłącznie w procesie spalania biomasy oraz odpadów komunalnych.

Z okazji zakończenia inwestycji środowiskowych w EC Siekierki PGNiG Termika zorganizowała 16 maja seminarium pt. "Czysta energia dla Warszawy”. W seminarium wzięli udział m.in.: prezes PGNiG Jerzy Kurella, minister środowiska Maciej Grabowski, wiceprezes NFOŚiGW Barbara Koszułap, wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz oraz dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE Adam Dobrowolski.

Podczas seminarium odbył się panel dyskusyjny „Energetyka miejska XXI wieku” - wymiana poglądów na temat roli sektora ciepłowniczego w Polsce, ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji miejskich.
W panelu wzięli udział: Tomasz Dąbrowski - dyrektor Departamentu Energetyki MG, dr Mirosław Duda z Agencji Rynku Energii, Katarzyna Kacpura - zastępca dyrektora Biura Infrastruktury UMSt. Warszawy, Adam Dobrowolski – dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE oraz profesorowie Andrzej Kraszewski i Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej.

Wczytywanie...