21.03.2014

Projektant bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań wybrany

18 marca br. PGNiG TERMIKA podpisała umowę z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Zakres usług obejmuje opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 450 MWe i mocy cieplnej 255 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie zdolna wytwarzać energię elektryczną
i cieplną w powiązaniu z istniejącą częścią Elektrociepłowni Żerań.

Blok wyposażony będzie w jedną turbinę gazową z kotłem odzysknicowym oraz jedną turbiną parową. Rocznie blok ma spalać 550 mln m3 gazu ziemnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie produkcji energii elektrycznej
i obniżenie emisji CO2.

Planowany termin przekazania bloku do eksploatacji przewidziano na 2018 r.

Wczytywanie...