18.03.2014

PGNiG TERMIKA dostawcą ciepła dla warszawskich spółdzielni mieszkaniowych

PGNiG TERMIKA finalizuje zawarcie umów na dostawę i sprzedaż ciepła do 444 budynków mieszkalnych. Należą one do pięciu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych.

Łączna wielkość zamówionych mocy wyniesie blisko 150 MW. Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony. Dostawy i sprzedaż ciepła do odbiorców końcowych będą realizowane na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Liberalizacja rynku ciepła otwiera przed PGNiG TERMIKA zupełnie nowe możliwości. Spółka do tej pory odnosiła sukcesy w zakresie pozyskiwania klientów instytucjonalnych. W zeszłym roku PGNiG TERMIKA zawarła w drodze postępowań przetargowych umowy kompleksowe na dostawę ciepła do miejskich obiektów użyteczności publicznej: szkół, siedzib Urzędu Miasta st. Warszawy oraz budynków zarządzanych przez ZGN Mokotów. PGNiG TERMIKA dostarcza ciepło także do Ministerstwa Obrony Narodowej, MPWiK, MPO oraz – co budzi szczególną dumę wśród pracowników Spółki – na Stadion Narodowy. Łączna wielkość mocy zamówionej na mocy tych umów to 98 MW.

PGNiG TERMIKA oferuje swoim klientom atrakcyjne ceny - co skutkuje niższymi kosztami ogrzewania na warszawskim rynku. Dzięki temu wyżej wymienione podmioty zaoszczędziły w ostatnim roku około 130 tys. złotych brutto.

Wczytywanie...