12.03.2014

83 hektary wierzbowych zbiorów

PGNiG TERMIKA przewiduje pozyskanie blisko 2000 ton biomasy rolnej, dzięki zbiórce wierzby energetycznej w 2014 roku. Tegoroczne zbiory to pierwsze plony biomasy pozyskane z naszych plantacji, których łączny areał wynosi aktualnie 385 hektarów.

Zbiory przeprowadzono w styczniu i w lutym na czterech plantacjach – w Ruszkowie (gmina Działdowo), w Boglewicach (gmina Jasieniec), Sadłowicach (gmina Puławy) i w Glince Duchownej ( gmina Pobiedziska). W sumie to 83 hektary gruntów, które w latach 2010-11 zostały przez nas zakontraktowane jako plantacje wierzby energetycznej.
Umowę kontraktacji z użytkownikiem gruntu PGNiG TERMIKA podpisuje na 17 lat. W tym okresie kontrakt przewiduje dokonanie pięciu zbiorów (co trzy lata). W pierwszych dwóch latach plantator otrzymuje dofinansowanie kosztów przygotowania gruntu i pielęgnacji uprawy w wysokości 2500 zł/ha. Nasza firma ponadto pokrywa koszty zakupu sadzonek, wykonania nasadzeń oraz zmechanizowanego zbioru biomasy. Spółka zapewnia swój sprzęt oraz dzieli się zdobytym doświadczeniem. Po stronie użytkownika gruntu pozostają elementarne prace agrotechniczne (likwidacja chwastów, uprawa przedsiewna, nawożenie) oraz transport polowy i dostawa surowca do elektrociepłowni w Warszawie.
Pędy wierzby w momencie zbiorów mają wysokość 5-7 metrów. Wierzba ścinana jest ok 10 cm nad ziemią, a średnice pędów w tym miejscu mają 5-7 cm.

Partnerem PGNiG TERMIKA może zostać każdy producent rolny, posiadacz lub użytkownik gruntów. Program wieloletnich kontraktów na uprawy wierzby energetycznej przewiduje nawiązanie współpracy z plantatorami, którzy dysponują areałem minimum 20 hektarów, a ich grunty zlokalizowane są w pobliżu Warszawy; maksymalnie 150-200 kilometrów od miasta. Wymagania co do jakości gruntu są umiarkowane: wierzba preferuje gleby mineralne, od III do V klasy bonitacyjnej z wysokim poziomem wód gruntowych.
W 2011 roku nasze zakłady zużyły około 160 tys. ton biomasy, w wyniku czego powstało 166 000 MWh zielonej energii (ok. 5% całkowitej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez PGNiG TERMIKA). Zmieniające się prawo oraz rozpoczęte inwestycje powodują, że dynamicznie rośnie nasze zapotrzebowanie na ekologiczny surowiec. Aktualnie przebudowujemy jeden z kotłów w Elektrociepłowni Siekierki tak, by od 2016 roku spalał on wyłącznie biomasę – jego roczne zapotrzebowanie szacuje się na ponad 300 tysięcy ton.

Wczytywanie...