17.02.2014

PGNiG TERMIKA ekologicznym partnerem Warszawy

PGNiG TERMIKA dołączyła do platformy „Partnerstwo dla Klimatu”, której patronuje Miasto Stołeczne Warszawa. Celem projektu jest prowadzenie innowacyjnych i kompleksowych działań edukacyjnych zorientowanych na upowszechnienie wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki zmian klimatycznych.

Partnerzy platformy wspólnie podejmują wysiłki na rzecz uświadamiania społeczności lokalnej, że nawet najmniejsze zmiany w naszym życiu mogą mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Nasze przyłączenie się do „Partnerstwa dla Klimatu” jest naturalną kontynuacją dotychczasowych działań na rzecz zminimalizowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne. PGNiG TERMIKA spełnia coraz bardziej rygorystyczne normy i prowadzi liczne inwestycje mające na celu stałe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Równolegle prowadzimy akcje edukacyjne adresowane do naszych klientów, które pokazują jak w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska korzystać z produkowanych przez nas ciepła oraz energii elektrycznej.

Cieszymy się, że możemy dołączyć do szacownego grona uczestników „Partnerstwa dla Klimatu”. Liczymy na owocną wymianę doświadczeń oraz współpracę w zakresie spraw, które także dla nas są niezwykle ważne.

Wczytywanie...