13.01.2014

Mamy certyfikat ISO 14001 na kolejne 3 lata

PGNiG TERMIKA SA z sukcesem przedłużyła ważność certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym ze źródeł odnawialnych, obrotu energią elektryczną oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.

Audyt przeprowadzony został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. PCBC podkreśliło przy tym olbrzymi wysiłek inwestycyjny, skutkujący wybudowaniem pierwszych w polskich elektrociepłowniach zawodowych, instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą – wapienną oraz systemu katalitycznej redukcji tlenków azotu.

System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 funkcjonuje w PGNiG TERMIKA SA od 2007 r.. Oparty jest na Polityce Środowiskowej firmy. Cyklicznie, kilka razy w roku audytorzy PGNiG TERMIKA SA przeprowadzają audyty wewnętrzne. Potwierdzają one prawidłowe funkcjonowanie Systemu, głównie poprzez wczesne usuwanie wykrywanych nieprawidłowości środowiskowych oraz rozwiązywanie problemów środowiskowych. Odpowiednie funkcjonowanie Systemu potwierdzane jest także podczas corocznych audytów nadzoru przeprowadzanych przez firmę certyfikującą.

Wspólnym systemem objętych jest 5 elektrociepłowni i ciepłowni, co pozwala skutecznie i efektywnie zarządzać ochroną środowiska w wielozakładowym przedsiębiorstwie zlokalizowanym w aglomeracji warszawskiej, jakim jest PGNiG TERMIKA SA.

Pliki do pobrania

Certyfikat ISO14001 0.2 MB
Wczytywanie...