29.11.2013

Wspólne przedsiębiorstwo PGNiG TERMIKA i Lafarge Cement

PGNiG TERMIKA oraz Lafarge Cement podpisały 20 listopada br. umowę o powołaniu wspólnego przedsiębiorcy czyli utworzeniu spółki joint venture. Partnerzy planują realizację projektu polegającego na zbudowaniu separatora popiołów lotnych na terenie Elektrociepłowni Siekierki i zagospodarowaniu popiołów powstających w procesie produkcji energii.

Technologia separacji zakłada odzyskiwanie popiołów wysokokalorycznych i ich ponowne spalanie w kotłach energetycznych. Pozostała część popiołów, tzw. popiół proash, który ze względu na małą zawartość części palnych jest pożądanym produktem w przemyśle cementowym i betoniarskim, będzie w całości kupowany przez Lafarge Cement. Docelowo realizacja projektu umożliwi PGNiG TERMIKA uwolnienie terenów składowiska popiołów na Zawadach.
Lafarge wnosi do projektu doświadczenie i wiedzę z zakresu proekologicznych technologii gospodarowania popiołami. Pierwsze tego typu projekty zostały wdrożone w Wielkiej Brytanii w latach 90. Dla Lafarge to drugi tego typu planowany projekt w Polsce. Pierwszy separator działa z powodzeniem w Janikowie i powstał na mocy współpracy z Grupą Ciech.

Wniosek do UOKiK o wydanie zgody na wyżej wymienioną koncentrację został złożony 25 listopada br. PGNiG TERMIKA obejmie 70 procent udziałów w spółce celowej, która zostanie powołana przez strony do realizacji projektu pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody na koncentrację oraz wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych. Pozostałe 30 procent obejmie spółka Lafarge Cement.

Wczytywanie...