30.10.2013

PGNiG TERMIKA współwłaścicielem Elektrociepłowni Stalowa Wola

Od 30 października PGNiG TERMIKA SA jest właścicielem 50 procent akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola SA w wyniku aportowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Właścicielem pozostałych akcji EC Stalowa Wola jest spółka Tauron Wytwarzanie.

Projekt Stalowa Wola zakłada wybudowanie do połowy 2015 roku nowoczesnego bloku gazowo-parowego o mocy 450 MWe oraz 240 MWt. EC SW będzie dostarczać ciepło dla miast Stalowa Wola i Nisko oraz położonych w ich rejonie przedsiębiorstw przemysłowych, a ponadto zasilać w energię elektryczną Krajowy System Elektroenergetyczny. Elektrociepłownia Stalowa Wola ma według założeń produkować rocznie 3000 GWh energii elektrycznej i spalać około 600 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego.

Szacowana na 1,5 mld złotych inwestycja finansowana jest w 25 procentach z własnych zasobów, a 75 procent środków zapewni Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Polska Kasa Opieki SA. Przedsięwzięcie jest realizowane w formule „project finance” przez hiszpańską firmę Abener Energia SA. Kontrakt przewiduje też 12-letnią umowę serwisową. Instalacja charakteryzuje się niskimi emisjami środowiskowymi.

– Przeniesienie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola do PGNiG TERMIKA porządkuje strukturę aktywów Grupy Kapitałowej PGNiG i potwierdza rolę TERMIKI jako centrum kompetencyjnego naszej Grupy w segmencie energetyki – komentuje Marcin Lewenstein, przewodniczący Rad Nadzorczych PGNiG TERMIKA i Elektrociepłowni Stalowa Wola. – Jako współwłaściciel TERMIKA będzie uczestniczyć w budowie największej realizowanej obecnie elektrociepłowni gazowej w Polsce, zyskując doświadczenia, które wykorzysta w projektach planowanych w aglomeracji warszawskiej. Instalacje kogeneracji gazowej w elektrociepłowniach na Żeraniu i w Pruszkowie, których rozpoczęcie przewidywane jest na przyszły rok, będą obok Stalowej Woli kluczowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi TERMIKI, w które PGNiG angażuje się mając na celu stabilizację i dywersyfikację przychodów Grupy, zwiększenie popytu na gaz i uzyskanie mocnej pozycji na perspektywicznym rynku kogeneracji gazowej.

– Na placu budowy trwają już prace betoniarskie – dodaje Andrzej Gajewski, prezes Zarządu PGNiG TERMIKA. – Wylewane są fundamenty, transportem kołowym i barkami docierają pierwsze zamówione urządzenia. Powołaliśmy zespół kompetencyjny w naszej firmie, którego zadaniem będzie dzielenie się ciepłowniczym know-how oraz uczenie nowej dla nas technologii kogeneracji gazowej. Elektrociepłownia Stalowa Wola zawarła już umowy zapewniające zarówno dostawy paliwa gazowego, jak i sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej. Zapewnia to dobrą przyszłość temu przedsięwzięciu.

Wczytywanie...