03.10.2013

Gaz ziemny dla PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA zawarła dzisiaj z Polską Spółką Gazownictwa umowy o przyłączenie do sieci gazowej dwóch elektrociepłowni Pruszków i Żerań. Dostawy gazu mają rozpocząć się w IV kwartale 2015 roku.

W Pruszkowie, w ramach inwestycji modernizacyjnych, część starych kotłów węglowych zostanie zastąpiona nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska instalacjami wytwarzającymi ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Będą to silniki gazowe o mocy 11 MWe / 11 MWt. Szacowany roczny wolumen gazu, który będzie zużywany przez układ, to 21 mln metrów sześciennych.

W EC Żerań do eksploatacji oddana zostanie gazowo-olejowa kotłownia szczytowa o mocy około 390 MWt, a wyłączona zostanie najstarsza część układu kolektorowego EC pochodząca jeszcze z lat 60. Zużycie gazu będzie oscylowało w granicach 20 mln metrów sześciennych. Umowa z PSG zapewni możliwość dostaw paliwa do chwili ukończenia przez PGNIG TERMIKA budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna – Żerań. Gazociągiem tym od roku 2018 Gaz-System – którego przedstawiciele również uczestniczyli w podpisaniu umów – będzie dostarczał paliwo do planowanego bloku gazowo-parowego o mocy 450 MWe i 300 MWt.

Nowe inwestycje PGNiG TERMIKA wpisują się w realizację strategii miksu paliwowego wykorzystywanego przez PGNiG TERMIKA – powiedział Andrzej Gajewski, prezes PGNIG TERMIKA. – Gaz to paliwo ekologiczne, jego spalanie pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, całkowicie eliminuje również emisję związków siarki i pyłów. W tym kierunku zamierzamy się rozwijać.

W celu dostarczenia gazu ziemnego do EC Pruszków i EC Żerań Polska Spółka Gazownictwa wybuduje sieć gazową średniego ciśnienia o długości 1,7 km, biegnącą od. ul. Inżynierskiej do ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie, oraz o długości 100 m w ul. Modlińskiej w Żeraniu.
Z satysfakcją uczestniczymy w projektach przyczyniających się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz podniesienia efektywności wykorzystania energii – podkreślił Adam Kielak, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wczytywanie...