19.08.2013

Zmiany w Zarządzie PGNiG TERMIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG TERMIKA podjęło 14 sierpnia 2013 roku decyzję o zmianach w Zarządzie Spółki.

Ze skutkiem od 15 sierpnia 2013 roku
• Pan Mariusz Grochowski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA
• Pan Adam Siwek został odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu PGNiG TERMIKA

Od 16 sierpnia 2013 roku do Zarządu PGNiG TERMIKA powołani zostali:
• Pan Andrzej Gajewski – Prezes Zarządu
• Pan Andrzej Smoliński – Członek Zarządu
• Pan Andrzej Wielguszewski – Członek Zarządu

Pan Piotr Gąsiorowski pozostaje na stanowisku Członka Zarządu PGNiG TERMIKA.

Wczytywanie...