10.06.2013

PGNiG TERMIKA Pracodawcą Jutra

Znaleźliśmy się w gronie 10 laureatów wyróżnionych w konkursie „Pracodawca Jutra”, organizowanym w ramach projektu „Biznes dla edukacji” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK).

Statuetki zostały przyznane firmom, które z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Otrzymana statuetka jest potwierdzeniem stosowania i wyznaczania najlepszych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz świadomego budowania pozycji „Pracodawcy z wyboru”. To także wyraz docenienia działań na rzecz przywrócenia zawodu „technik energetyk” do oferty edukacyjnej szkół, a także kilkuletniej pracy mentorów oraz zespołu projektowego „Zagrzewamy do nauki” z młodzieżą ze średnich szkół technicznych.

Wczytywanie...