16.11.2023

40 lat minęło... Ciepłownia Kawęczyn

Warszawska Ciepłownia Kawęczyn obchodzi czterdzieste urodziny. Budowę zakładu planowano jeszcze w latach siedemdziesiątych, ale ostatecznie do użytku został oddany w 1983 r. Tuż po zbudowaniu istniały plany znacznej jego rozbudowy, nie zostały jednak zrealizowane. Jest to trzeci zakład w Warszawie, co do ilości dostarczanego ciepła.

ŹRÓDŁO SZCZYTOWE

Ciepłownia działa w sezonie grzewczym, jako źródło szczytowe, zapewniając ciepło, gdy temperatura średniodobowa spadnie poniżej –1°C oraz w przypadku awarii w sieci ciepłowniczej czy też w źródłach Ec Siekierki i Ec Żerań. Obecnie wciąż jest opalana węglem, a 100 proc. odpadów paleniskowych jest zagospodarowywanych, ale w wyniku rozpoczętych inwestycji do 2030 r. ma przestawić się w większości na gaz ziemny i lekki olej opałowy.

budowa zbiornikabudowa kgo

OBIEKT NADAWCZY

 Przez 40 lat w Ciepłowni Kawęczyn zmieniło się prawie wszystko, łącznie z rezygnacją z funkcji elektrowni. Obecnie w zakładzie pracuje 28 pracowników, z czego 10 od początku jego powstania.

Komin stał się obiektem nadawczym pomiędzy kwietniem a czerwcem 1992 r. Przed wykonaniem przygotowanego przez firmę ANEX z Wrocławia systemu antenowego przygotowano symulację w skali 1:10 z emisją na częstotliwości 700 MHz. Mimo to przedstawiciele Ministerstwa Łączności do końca nie wierzyli, że obiekt uda się zaadaptować do celów nadawczych. „Problem polegał na tym, że nie mieliśmy uprawnień alpinistycznych, żeby to zmontować na zewnątrz komina, więc przez okienka świateł przeszkodowych wypychaliśmy fragmenty anten, które drugimi rękami mocowaliśmy” – wspominał Andrzej Postawka.

KOTŁOWNIA GAZOWO-OLEJOWA

CHARAKTERYSTYCZNY KOMIN
Cechą charakterystyczną Ciepłowni jest jej najwidoczniejszy element – komin. Ma on 300 metrów wysokości i do września ubiegłego roku był najwyższym punktem w Warszawie.   Według   nieoficjalnych   danych,   jest   50.   najwyższym   kominem   na świecie, 18. w Europie i 2. w Polsce! Średnica komina u podstawy ma 24,40 m, a na górze – 16,6 m. W czasie dużych wiatrów czubek komina może odchylić się od pionu ok. 1,5 metra. Na szczyt komina winda jedzie 7,5 minuty. Jest to 19. poziom, potem   jeszcze   8   m   wchodzi   się   po   drabinie.   Na   poszczególnych   poziomach znajdują się różne urządzenia, np. monitoring spalin i stacje nadawcze. Na 6. poziomie mamy gniazdo sokołów. Kilka lat temu w okolicach komina pojawiły się sokoły i usiłowały założyć gniazdo na jego szczycie. Podjęto wtedy decyzję, żeby im pomóc, i zamontowano budkę lęgową, która spełnia swoją funkcję, bowiem co roku wylęgają się tam młode sokoły. Najważniejszymi urządzeniami na szczycie komina są lampy ostrzegawcze migające na czerwono. Jest ich sześć. Włączają się automatycznie po zapadnięciu zmroku.

pgnig kawęczyn

INWESTYCJA W BŁĘKITNE PALIWO

Ciepłownia do tej pory zasilana wyłącznie węglem przejdzie na błękitne paliwo, czyli gaz, olej opałowy lekki, a nawet zacznie wytwarzać energię z OZE. Wszystko to za sprawą trwających inwestycji. Zakład po cichutku przechodzi gwałtowną przemianę. Już   teraz   trwają   intensywne   prace,   a   to   dopiero   początek.     Na   liście   nowych inwestycji   znajdują   się  kotłownia   gazowa,  kotłownia    gazowo-olejowa,  kotłownia gazowa oraz oddana niedawno instalacja fotowoltaiczna, która ma zapewnić roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie 975 MWh.

Pierwsza inwestycja w nową jednostkę produkcyjną (220 MWt) ma się zakończyć już na   początku   2025   r.   Wtedy   to   na   rozległym   terenie   ciepłowni   stanie   kotłownia gazowo--olejowa. Po oddaniu do eksploatacji kotłowni gazowo-olejowej w 2026 r. planowane jest trwałe odstawienie z eksploatacji kotłów węglowych. Oznacza to,   że   produkcja   ciepła   w   Kawęczynie   nie   będzie   pochodzić   z   wykorzystania węgla kamiennego.

KOTŁOWNIA GAZOWA

Druga inwestycja to kotłownia, która będzie się składać z sześciu kotłów gazowych o łącznej mocy 228 MWt. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa pod inwestycję. Samo zakończenie prac planowane jest na 2026 r. Po oddaniu do eksploatacji   kotłowni   gazowo-olejowej   i   kotłowni   gazowej   planowane   jest   trwałe odstawienie z eksploatacji kotłów węglowych. Oznacza to, że produkcja ciepła w Kawęczynie   nie   będzie   pochodzić   z   wykorzystania   węgla   kamiennego.

BUDOWA GAZOCIĄGU DO ZAKŁADU

Niezbędny dla powyższych inwestycji gazociąg przyłączeniowy ma długość 2 km i średnicę DN 300. Poprowadzenie gazociągu miało miejsce w latach 2021–2022. Jego trasa przebiega od stacji Gaz-System przy ulicy Andersena w Ząbkach do Ciepłowni Kawęczyn w dzielnicy Rembertów. Budowa gazociągu zakończyła się w 2023.

Ciepłownia   Kawęczyn,   nasza   tegoroczna   jubilatka,   jest   ewenementem   w   skali światowej, jeśli chodzi o zainstalowaną moc cieplną w źródle szczytowym, gdyż wynosi   ona   ponad   465   MWt.   Po   przeprowadzeniu   wszystkich   inwestycji   moc cieplna pozostanie na podobnym poziomie, co pozwoli ze spokojem pokrywać zapotrzebowanie   i   gwarantować   komfort   termiczny   mieszkańcom   Warszawy   w okresie niższych temperatur zewnętrznych.

Ciekawostka...
28 maja 2023 r. komin Ciepłowni Kawęczyn został zaobserwowany z rekordowej odległości 156,6 km – z Gór Świętokrzyskich. Obserwatorzy Paweł Kłak i Łukasz Wawrzyszko znajdowali się na wysokości 584 m n.p.m

budowa zapleczabudowa zaplecza
Wczytywanie...