23.05.2023

Nowy układ kondensacji spalin na kotle spalającym biomasę w Elektrociepłowni Siekierki

PGNiG TERMIKA SA podpisała z firmą Unibep umowę na zabudowę nowej instalacji układu kondensacji spalin dla kotła K1 w Ec Siekierki. Zadaniem firmy Unibep jest realizacja tej inwestycji „pod klucz”. Wartość umowy to 140,3 mln zł. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w II kw. 2023 r., a zakończenie w IV kw. 2025 r.

 

K1 to jedyny kocioł w Ec Siekierki, który spala biomasę. Został uruchomiony w 2015 roku. Biomasa charakteryzuje się znaczną wilgotnością podczas podawania do spalania.Wilgoć zawarta w paliwie odparowuje i aktualnie jest wraz ze spalinami odprowadzana do komina. Planowana inwestycja polega na wykorzystaniu potencjału zawartego w spalinach odpływających z kotła K1 poprzez odbiór ciepła oraz wody. Zgodnie z podpisaną umową zakłada się, że realizowane zadanie pozwoli na uzyskanie, bez konieczności doprowadzenia dodatkowego strumienia paliwa, 26 MWt ciepła dla systemu ciepłowniczego Warszawy. Dodatkowym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczenie emisji do atmosfery substancji odebranych ze spalin w procesie kondensacji pary wodnej.

W zakresie umowy przewiduje się, m.in.:

  1. Budowę UKS z dwoma podstawowymi elementami technologicznymi, którymi są quench (aparat, w którym temperatura spalin jest doprowadzona w pobliże punktu rosy) oraz skraplacz (wymiennik ciepła, w którym entalpia kondensacji spalin przekazywana jest do wody sieciowej wykorzystywanej w miejskiej sieci ciepłowniczej).

  2. Przebudowę istniejących kanałów spalin kotłów K1 i K2 i doprowadzenie ich zmodernizowanego komina E4.

  3. Zaadoptowanie istniejącego budynku Warsztatu Brygad Remontowych na potrzeby instalacji pomocniczych UKS (m.in. oczyszczanie kondensatu, pomieszczenia elektryczne i AKPiA).

 

Wczytywanie...