Budowa bloku gazowo-parowego i gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej w Elektrociepłowni Siekierki

Budowa bloku gazowo-parowego i gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej w Elektrociepłowni Siekierki

PGNiG TERMIKA SA rozpoczęła projekt związany z przygotowaniem budowy bloku gazowo-parowego na terenie przyległym do istniejącego zakładu na Siekierkach. W ramach prac trwa przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz wystąpiono z wnioskiem o pierwszą z decyzji administracyjnych tj. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która będzie determinować dalsze decyzje i działania spółki.

PROJEKT BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI SIEKIERKI

Nowy blok gazowo-parowy w Ec Siekierki będzie wspomagał pracę tamtejszych jednostek, a z czasem zastąpi część kotłów węglowych.

Na tym etapie planowana jest budowa jednej jednostki klasy 500 lub 300 MWe w zależności od możliwości wyprowadzenia mocy elektrycznej. Wraz z realizacją BGP przewidujemy budowę gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy odpowiednio 520 lub 650 MWt, co łącznie zapewni nowe moce wytwórcze na poziomie 850 MWt. Łączne zużycie gazu ziemnego w ciągu roku szacuje się na ok. 0,75 mld m³.

W ramach projektu obok bloku gazowo-parowego PGNiG TERMIKA SA przewiduje również kotłownię gazową, akumulator ciepła oraz kocioł elektrodowy. W dalszej perspektywie rozważa zabudowę układu odzysku ciepła ze spalin bloku gazowo-parowego z wykorzystaniem pomp ciepła, co znakomicie wpisuje się w politykę zagospodarowania ciepła odpadowego.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia wyprowadzenia mocy elektrycznej.

Po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i wyłonieniu wykonawcy budowa miałaby się rozpocząć w 2026 roku, a zakończyć w 2030 roku.

 

Wizualizacja i lokalizacja inwestycji, Ramboll Polska sp. z o.o..

Wizualizacja i lokalizacja inwestycji, Ramboll Polska sp. z o.o..

 

ZALETY INWESTYCJI

Realizacja kolejnego bloku gazowo-parowego i gazowej kotłowni w Warszawie ma być odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców stolicy, co do ekologicznego i nowoczesnego sposobu produkcji energii. Budowa tej jednostki to efekt prowadzonej przez spółkę transformacji, związanej z dekarbonizacją polskiej energetyki. Nowa inwestycja na Siekierkach to:

  • niskoemisyjne źródło energii;
  • ograniczenie zużycia węgla o nawet 800 000 ton/rok;
  • wytarzanie ciepła i prądu przy osiąganiu wysokiej efektywności energetycznej procesu;
  • krok w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i eliminacja węgla kamiennego;
  • zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery (ze spalania paliwa gazowego nie powstają zanieczyszczenia takie jak dwutlenek siarki, pył, metale ciężkie, co wpłynie korzystnie na jakość powietrza);
  • zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem węgla i ubocznych produktów jego spalania;
  • strategiczne przedsięwzięcie mające istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i możliwości zrównoważonego rozwoju Warszawy.
GAZOCIĄG PRZYŁĄCZENIOWY

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia przepływu paliwa gazowego do planowanej jednostki wytwórczej. Jednym z głównych warunków jest budowa gazociągu, który w przyszłości zasili nową inwestycję. Ma być on poprowadzony w relacji Gassy – Ec Siekierki, pierwszy przesył gazu ma nastąpić w 2028 roku.

ZMNIEJSZENIE ZNACZENIA WĘGLA w PGNiG TERMIKA SA

Pod koniec 2021 roku w Elektrociepłowni Żerań ruszył blok gazowo-parowy. Wraz z zabudową dwóch etapów kotłowni gazowych, blok gazowo-parowy zastąpił pracę 9 kotłów węglowych i zredukował udział węgla w całościowym miksie paliwowym spółki do ok. 75%. PGNiG TERMIKA SA planuje, że dzięki licznym inwestycjom realizowanym we wszystkich zakładach m.in. BGP w Ec Siekierki do 2030 roku udział węgla w miksie paliwowym spadnie poniżej 30%, a w roku 2035 do zera.

Podstawowe dane  
Paliwo Gaz ziemny
Klasa bloku gazowo-parowego 500 MW lub 300 MW
Klasa kotłowni gazowej 520 MW lub 650 MW
Planowane rozpoczęcie budowy 2026 r.
Palowane zakończenie budowy 2030 r.
Zużycie paliwa gazowego 750 mln m3

 

Pliki do pobrania

Informacje o raporcie środowiskowym dla budowy BGP w Ec Siekierki 2.19 MB
Raport ze spotkania informacyjnego dla budowy BGP w Ec Siekierki kwiecień 2023 0.21 MB
Wczytywanie...