30.09.2022

Komunikat dotyczący stawek opłat za ciepło z rekompensatą dla źródeł Ciepłownia Wola i Ciepłownia Kawęczyn

Szanowni Państwo,

W związku z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, PGNiG TERMIKA SA wprowadza stawki opłat za ciepło z rekompensatą dla źródeł Ciepłownia Wola i Ciepłownia Kawęczyn, zgodne z poniższą tabelą. Stawki te będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 w/w Ustawy, od dnia 01.10.2022 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

  • 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).
  • Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni).

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ceny ciepła i mocy zamówionej z rekompensatą*

 
     

Ciepłownia Kawęczyn

Ciepłownia Wola

Grupa taryfowa odniesienia

KW

WW

CCR

cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/GJ]

50,09

55,81

CMR

cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/MW/rok]

100 906,62

27 177,67

         

*Podane ceny netto zastępują ceny określone w taryfie dla ciepła PGNiG TERMIKA SA dla grupy taryfowej KW i CW w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ciepła, wskazanymi w art.4 Ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Dla pozostałych odbiorców ciepła, PGNiG TERMIKA w rozliczeniach stosuje stawki określone w obowiązującej taryfie dla ciepła.

 

Wczytywanie...