27.01.2022

Laboratorium PGNiG TERMIKA po raz kolejny pozytywnie przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji

 

W PGNiG TERMIKA sukcesywnie dostosowujemy zakres akredytowanych metod badawczych do potrzeb naszych zakładów i zmieniających się wymagań prawnych. W efekcie Certyfikat akredytacji AB 713 potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 został utrzymany.
Akredytowany System Zarządzania potwierdza spełnianie wymogów i wiarygodność wyników, a pozytywnie zakończony audyt PCA oznacza osiągnięcie celu. Realizacja tego nie byłaby możliwa bez wiedzy i zaangażowania zespołu laboratorium PGNiG TERMIKA.


Do oceny laboratorium PCA wyznaczyło pięciu audytorów - ekspertów w różnych dziedzinach badań. Oprócz przeglądu dokumentacji systemowej i zapisów dotyczących systemu zarządzania, prowadzili obserwację badań i pomiarów. Dwudniowa ocena potwierdziła pełną zgodność systemu zarządzania z wymaganiami akredytacyjnymi oraz wysokie kompetencje personelu laboratorium. W podsumowaniu audytu pozytywnie oceniono zaangażowanie w rozszerzanie zakresu akredytowanych metod badawczych.
 

 

Wczytywanie...