17.11.2021

Gruntowna modernizacja Elektrociepłowni Pruszków trwa. PGNiG TERMIKA podpisała umowę na budowę maszynowni silników gazowych

Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji Elektrociepłowni Pruszków w kierunku niskoemisyjnych źródeł paliw. PGNiG TERMIKA podpisała umowę na budowę maszynowni silników gazowych wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu. Koszt inwestycji to ponad 98 mln złotych.

Maszynownia silników gazowych, stanowiąca nowe źródło produkujące energię elektryczną i ciepło w układzie kogeneracji dla aglomeracji Pruszkowa, Piastowa i sąsiednich miejscowości, zostanie wybudowana przez konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. (lider konsorcjum) oraz Energy Solutions Sp. z o.o. (partner konsorcjum). Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2023 roku, a jej koszt to 98 547 000 zł netto.

Elektrociepłownia Pruszków to ważny punkt na mapie aglomeracji warszawskiej. Wytwarzane w niej ciepło dociera do ok. 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Naszym celem jest zadbanie o to, aby produkcja tego ciepła odbywała się w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku, a sam zakład nie popadł w stagnację i został dostosowany do obowiązujących w kraju wymagań środowiskowychpowiedział Jarosław Maślany, Wiceprezes ds. operacyjnych PGNiG TERMIKA.Stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Jesteśmy na etapie przekształcania Elektrociepłowni Pruszków w zakład oparty o nisko- i zeroemisyjne źródła paliw. Każda kolejna podpisana umowa z wykonawcami przybliża nas do tego celu. Już teraz w zakładzie powstaje kotłownia gazowo-olejowa, a niedługo ruszy budowa silników gazowych oraz towarzyszącej im maszynowni, a to nie koniec naszych planów względem tego zakładu.

Maszynownia będzie wyposażona w silniki gazowe o mocy elektrycznej 12MW i cieplnej 12MW. Silniki te pozwolą na zastąpienie części obecnie eksploatowanych w Elektrociepłowni Pruszków źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepła opartych na węglu.

PGNiG TERMIKA współpracuje już z konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. (lider konsorcjum) oraz Energy Solutions Sp. z o.o. (partner konsorcjum) przy innym projekcie zlokalizowanym w Elektrociepłowni Pruszków: w kwietniu br. drogą przetargu konsorcjum zostało wykonawcą umowy na wybudowanie kotłowni gazowo-olejowej, która będzie pełnić funkcję rezerwowego oraz szczytowego źródła ciepła.

W kolejnych latach planowane są dalsze inwestycje w Elektrociepłowni Pruszków, polegające na sukcesywnym zastępowaniu dotychczasowych instalacji wytwórczych nowymi źródłami. W rezultacie nastąpi poprawa efektywności produkcji oraz ograniczenie wpływu zakładu na środowisko.

Wczytywanie...