01.07.2021

Sprzedaż nieruchomości PGNiG TERMIKA SA - ogłoszenie


Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o nr ew. 339/2 oraz nr ew. 299/149 z obrębu 0013 Moszna-Wieś. Okres użytkowania odpowiednio do 07.09.2098 r. oraz 05.12.2089 r.

 

Opis nieruchomości:

Działki położone w województwie mazowieckim, powiecie pruszkowskim, gminie Brwinów w miejscowości  Moszna-Wieś w sąsiedztwie terenów przemysłowych znajdujących się w miejscowości  Moszna Parcele. Działki zlokalizowane są w odległości około 4 kilometrów od węzła „Pruszków” autostrady A2. Od strony północnej działki graniczą z droga powiatową 3112W łączącą Pruszków (między innymi) z wsiami Krosna, Koszajec. W pobliżu (w kierunku zachodnim) zlokalizowane są tereny przemysłowe, zabudowane halami magazynowymi.

Od południa działki sąsiadują z terenami niezainwestowanymi, podmokłymi oraz zbiornikami wodnymi. W dalszym sąsiedztwie w kierunku północnym, zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa wsi Moszna.

Działki są niezabudowane i  posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o utwardzonej nawierzchni, z tym, że pas jezdni od działek oddziela rów melioracyjny.

Działka nr ew. 339/2 o powierzchni 1 750 m2 posiada regularny kształt, zbliżony do równoległoboku o szerokości u podstawy około 17 metrów. Teren niezagospodarowany, porośnięty trawami i krzewami. W części południowej zbiornik wodny. Teren działki nieuzbrojony.

Dziaka nr ew. 299/149 o powierzchni 1 542  m2 posiada regularny kształt, zbliżony do równoległoboku o szerokości u podstawy około 16 metrów. Teren niezagospodarowany, porośnięty trawami i krzewami. W części południowej zbiornik wodny. Teren działki nieuzbrojony.

 

Podstawowe informacje:

  1. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu miejscowości Moszna Wieś ustalono przeznaczenie podstawowe terenów jako przeznaczone na potrzeby produkcji przemysłowej i składów.
  2. Dla działek  nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji.
  3. Tereny przeznaczone do sprzedaży nie znajdują się w obszarze stanowisk archeologicznych, oraz nie znajdują się na nich obiekty, które mogłyby być objęte ochroną konserwatorską.
  4. Działki  nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak również nie została sporządzona inwentaryzacja stanu lasu.
  5. Dla działki nr ew. 339/2 z obrębu 0013 Moszna-Wieś Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00071589/7.
  6. Dla działki nr ew. 299/149 z obrębu 0013 Moszna-Wieś Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00069426/0
dd

 

Pliki do pobrania

Moszna wieś 1 3.63 MB
Moszna wieś 2 4.09 MB
Moszna wieś 3 3.93 MB
Moszna wieś 4 6.35 MB
Moszna wieś 5 5.89 MB
Moszna wieś 6 4.33 MB
Ogłoszenie o przetagu ustnym (licytacji) 0.28 MB
Widok działek 0.42 MB
Zał 4 Oświadczenie oferenta 0.09 MB
Zał 6 Oświadczenie oferenta 0.09 MB
Zał 7 Oświadczenie oferenta 0.09 MB
Zał 8 Oświadczenie oferenta numer konta bankowego 0.09 MB
Wczytywanie...