19.07.2021

Jarosław Maślany Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), działając na podstawie uprawnień statutowych, 7 lipca 2021 roku, powierzył stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Jarosławowi Maślany, Wiceprezesowi ds. Operacyjnych PGNiG TERMIKA SA.

Jarosław Maślany pełni funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych Zarządu PGNiG TERMIKA SA od 8 maja 2020 roku. Wcześniej związany był m.in. z PKN Orlen S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Posiada tytuły: Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie.

Członkami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych są osoby zawodowo związane z branżą elektroenergetyczną. Działalność PTEZ obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania, jakim jest promocja rozwoju kogeneracji w Polsce. Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych powstało w 1991 roku, skupiając elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. PGNiG TERMIKA aktywnie uczestniczy w pracach Towarzystwa, przynależąc do zespołów roboczych, które organizują m.in. różnego rodzaju akcje komunikacyjne oraz spotkania z dziennikarzami.

Wczytywanie...