07.06.2021

RELaTED – nisko i ultraniskotemperaturowe systemy ciepłownicze

Projekt realizowany w ramach HORYZONT 2020

Celem projektu jest zapewnienie innowacyjnej koncepcji zdecentralizowanego rozwiązania sieciowego o ultra niskiej temperaturze (ULT), która może utorować drogę do rozbudowy 
i modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych, pozwolić na włączenie źródeł ciepła o niskiej jakości przy minimalnych ograniczeniach a także wprowadzić i ustanowić sieci ciepłownicze na wschodzących rynkach UE.

Rola PGNIG TERMIKA - Stakeholder
Partnerzy: Konsorcjum 11 partnerów z Danii, Serbii, Estonii, Hiszpani, Polski
Okres realizacji: 2017 - 2021

Efektem prac będzie przygotowanie studium wykonalności wdrożenia nisko- lub ultra-niskotemperaturowego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem przemysłowego ciepła odpadowego, OZE oraz odwracalnych pompy ciepła w EC Pruszków lub EC PTER

Wczytywanie...