07.06.2021

Projekt PGNiG TERMIKA z obszaru technologii i systemów wodorowych skierowany do dalszej realizacji w ramach mechanizmu IPCEI

W dniu 12 maja br., projekt PGNiG TERMIKA pn. „Innowacyjny system do produkcji zielonego wodoru przy wykorzystaniu instalacji odnawialnego źródła energii 
w EC Siekierki i jego zagospodarowanie w transporcie” pozytywnie przeszedł pierwszy etap oceny w ramach IPCEI.

IPCEI to kluczowy mechanizm polityki gospodarczej UE, którego celem jest wsparcie europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych sektorach gospodarki. Kluczowym elementem mechanizmu IPCEI jest nawiązywanie partnerstw międzynarodowych, 
do czego PGNIG TERMIKA będzie dążyła w kolejnym etapie.

Głównym celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu produkcji zielonego wodoru, opartego o energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracyjnym bloku biomasowym w EC Siekierki. Wodór zostanie wykorzystany na potrzeby transportowe, przede wszystkim do zasilania lokomotyw manewrowych obsługujących dostawy paliwa do elektrowni, na potrzeby komunikacji miejskiej oraz do tankowania samochodów osobowych. Nadwyżki będą mogły zostać wykorzystane do redukcji emisji CO2 w ramach współspalania w planowanym nowym bloku CCGT w EC Siekierki.

Realizacja projektu jest unikatową szansą na redukcję emisji CO2 wynikającą z zastąpienia paliw kopalnych wodorem.

Wczytywanie...