Kolejny etap budowy Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Żerań

W zeszłym tygodniu miało miejsce dmuchanie kotła rozruchowego, czyli wpuszczenie do instalacji pary wodnej pod bardzo dużym ciśnieniem. Cały zabieg miał za zadanie usunąć zabrudzenia powstałe przy montażu kotła.

Kontynuujemy działania w ramach prac rozruchowych. W związku z tym informujemy, iż od 27.04.2021 do 28.04.2021 w godzinach 10.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 planowane jest przedmuchiwanie rurociągów pary do uszczelnienia Turbiny Parowej. Ma to na celu usunięcie z rurociągów parowych wszelkich niepożądanych pozostałości, takich jak zgorzelina walcownicza, ściegi spawalnicze. Czynność ta, podobnie jak w przypadku dmuchania kotła rozruchowego, wiąże się ze zwiększonym natężeniem hałasu, głównie z szumem oraz charakterystycznym dudnieniem. Hałas ten będziemy się starali zminimalizować przez zastosowanie tłumika.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z tego tytułu przepraszamy.

Ponadto przypominamy, że planowany do uruchomienia w tym roku Blok Gazowo-Parowy zastąpi pracę pięciu kotłów węglowych w Elektrociepłowni. Blok będzie posiadał 499 MW mocy elektrycznej oraz 326 MW mocy cieplnej.

Wczytywanie...