18.01.2021

Krzysztof Gigol Prezesem Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o.

12 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o powołało Prezesa Zarządu, którym został Krzysztof Gigol. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl jest nowo utworzoną spółką. Jest zależna od PGNiG TERMIKA i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA.

PGNiG TERMIKA realizuje w Przemyślu budowę nowej elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 5,19 MW i 12,19 MW mocy cieplnej.

Powołany na Prezesa Zarządu Krzysztof Gigol posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w rozwoju biznesu oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Od dziesięciu lat zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w instalacje kogeneracyjne i Odnawialne Źródła Energii. Zasiadał w zarządach oraz piastował stanowiska menadżerskie w przedsiębiorstwach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., gdzie jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, otrzymując tytuł Master of Business Administration.

Wczytywanie...