28.12.2020

20DOZZ1359 Sprzedaż i dostawa modułów chłodnicy spalin nieoczyszczonych stacji przesyłu ciepła instalacji MIOS Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

NOWY TERMIN składania ofert: do 03 luty 2021 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229029/sprzedaz-i…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marek Sińczuk, adres e-mail: marek.sinczuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2712, kom. 508 005 097

Pliki do pobrania

20DOZZ1359 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
20DOZZ1359 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 0.02 MB
20DOZZ1359 2 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu termin skladania ofert 0.02 MB
Wczytywanie...