24.12.2020

20DOZZ933 Wykonanie remontu kapitalizowanego kotła OFz-450A w EC Żerań

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/228862/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jarosław Lizińczyk, adres e-mail: jaroslaw.lizinczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8765
Tomasz Kowalczyk, adres e-mail: tomasz.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4963

Pliki do pobrania

20DOZZ933 Ogłoszenie o zamówieniu 0.12 MB
Wczytywanie...