24.12.2020

20DOZZ922 Remont układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K-14, K-15 z instalacją deNOx, kotłów K-8, K-9, turbozespołów Tz-9, Tz-10 oraz kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 27.01.2021 r. do godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/228854/remont-ukl…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia:
Mirosław Biniszewski, adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3718
w zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia:
Mariusz Talarek, adres e-mail: mariusz.talarek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3714

Pliki do pobrania

20DOZZ922 Ogłoszenie o zamówieniu 0.14 MB
Wczytywanie...