24.12.2020

20DOZZ923 Remont układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów, turbozespołów i instalacji pomocniczych w Elektrociepłowni Siekierki oraz Ciepłowni Kawęczyn

NOWY TERMIN składania ofert: do 05 lutego 2021 roku do godziny 11:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/228844/remont-ukl…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433
w zakresie przedmiotu zamówienia:
w zakresie 1 części zamówienia:
Mariusz Talarek, adres e-mail: mariusz.talarek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 14
w zakresie 2 części zamówienia:
Jarosław Dziura, adres e-mail: jaroslaw.dziura@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 27 14
w zakresie 3 części zamówienia:
Jarosław Daszkiewicz, adres e-mail: jaroslaw.daszkiewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 05
w zakresie 4 części zamówienia:
Adam Krzywiec, adres e-mail: adam.krzywiec@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 01
w zakresie 5 części zamówienia:
Wojciech Matuszewicz, adres e-mail: wojciech.matuszewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 27 52; kom. 508 005 467

Pliki do pobrania

20DOZZ923 ogłoszenie o zamówieniu 0.03 MB
20DOZZ923 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu termin skladania ofert 0.02 MB
Wczytywanie...