13.10.2020

20DOZZ921 Remont układów AKPiA i instalacji elektrycznych turbozespołów Tz-1, Tz-2, Tz-3 i Tz-6 w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp
Termin składania ofert upływa w dniu 9.11.2020 r. o godz. 11:00.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/210804/remont-ukl…
Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Mirosław Biniszewski, adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3718

Pliki do pobrania

20DOZZ921 Ogłoszenie o zamówieniu 0.12 MB
Wczytywanie...