02.10.2020

20DOZZ908 Wykonanie remontu mechanicznego kotła K-1 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 3.11.2020 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/209504/wykonanie-remontu-mechanicznego-kotla-k-1-w-elektrocieplowni-siekierki-1  

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Michał Chodała, adres e-mail: michal.chodala@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2250

Pliki do pobrania

20DOZZ908 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...