04.09.2020

20DOZZ903 Wykonanie remontu kotła K-14 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 5.10.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/203587/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8439
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Woźniak, tel., adres e-mail: krzysztof.wozniak@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2759

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 20DOZZ903 0.13 MB
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 20DOZZ903 0.06 MB
Wczytywanie...