10.07.2020

Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA Paweł Stańczyk Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ)

 

9 lipca 2020 roku Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA Pan Paweł Stańczyk został Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), działając na podstawie uprawnień statutowych, 9 lipca 2020 roku w głosowaniu jawnym, dokonał wyboru Wiceprezesa Zarządu XI kadencji.

 

Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych został Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA (od 29 czerwca br. członek Zarządu PTEZ).

 

Zarząd PTEZ kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6 – 10 osób,
w tym Prezesa i trzech Wiceprezesów.
Członkami Towarzystwa są osoby zawodowo związane z branżą elektroenergetyczną.

 

PGNiG TERMIKA aktywnie uczestniczy w pracach Towarzystwa. W zespołach roboczych bierze udział co najmniej 20 specjalistów PGNiG TERMIKA.

 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zostało założone w październiku 1991 roku. Działalność PTEZ obejmuje wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, zarówno pod kątem problemów i wyzwań, z którymi sektor musi się zmierzyć, jak również podejmowania rozwiązań na gruncie legislacji, ekonomii oraz aspektów technicznych i organizacyjnych, a także skupia się na promowaniu rozwoju kogeneracji w Polsce.

 

 

Paweł Stańczyk od 8 maja 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA SA. Jest doświadczonym menadżerem w sektorze energetyczno-paliwowym. Przez wiele lat związany był z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego.

Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrołęki, a także jako Dyrektor ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o., gdzie nadzorował wdrożenie pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Spółka odnotowała wówczas najlepsze w historii wyniki finansowe, w tym rekordowe obroty na terminalach paliwowych. Wśród licznych sukcesów Pana Pawła Stańczyka należy wskazać również zainicjowanie szeroko zakrojonego programu budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych Spółki, wychodzące na przeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą. Po skutecznym przeprowadzeniu przez Pana Pawła Stańczyka połączenia spółek OLPP i PERN pracował w PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec i LitwyW latach 2018-2020 był Wiceprezesem Zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A.  oraz President of Board of Directors w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

 

 

Wczytywanie...