18.06.2020

20DOZZ900 Wykonania remontu kapitalizowanego generatora G9 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 27.07.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/189289/wykonania-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8439
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Bigorajski, adres e-mail: krzysztof.bigorajski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3702, tel. kom. 508 005 737

Pliki do pobrania

20DOZZ900 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...