Zakład Separacji Popiołów Siekierki

Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. powstał na mocy umowy inwestycyjnej pomiędzy PGNiG TERMIKA SA, a Lafarge Cement SA w maju 2014 r.

Większościowym udziałowcem ZSPS jest PGNiG TERMIKA SA (70 proc.), a mniejszościowym - Lafarge Cement SA Holcim w Polsce (30 proc.).

Jest to Spółka celowa założona w celu wybudowania i eksploatacji instalacji separacji popiołów lotnych wykorzystując opatentowaną technologię elektrostatycznej separacji materiałów mineralnych. W wyniku przeprowadzenia separacji powstają dwa strumienie popiołów: jeden zawierający poniżej 5 proc. części palnych (Proash) i drugi zawierający ok. 30-40 proc. części palnych (Hicarbon). Przewidywana wydajność instalacji pozwoli na poddanie separacji ok. 190 000 ton popiołów lotnych wytworzonych w Elektrociepłowni Siekierki. Popiół Proash o niskiej zawartości węgla jest poszukiwanym surowcem do produkcji cementu i betonu.

widok elewacji

Aktualnie trwa proces inwestycyjny obejmujący wybudowanie i wyposażenie w urządzenia techniczne: Budynku separacji popiołów, Zbiornika popiołu o wysokiej zawartości węgla (300 m3) wraz instalacją dozowania go na taśmy węglowe Ec Siekierki, Zbiornika popiołu o niskiej zawartości części palnych (20 000 m3) oraz instalacji transportujących popiół pomiędzy tymi obiektami.

Osiągnięcie docelowej wydajności instalacji przewiduje się w sierpniu 2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

Nazwa projektu: Budowa instalacji separacji popiołów na terenie EC siekierki w Warszawie

Pożyczka NFOŚiGW:  37 835 154,00 PLN

nfos

Władze Spółki:

Andrzej Piwowarski – Prezes Zarządu

Michał Bieńkowski - Członek Zarządu

Rafał Kępka – Członek Zarządu

Piotr Solecki – Kierownik Zakładu

Wczytywanie...