TERMIKA dla Energetyka

TERMIKA dla Energetyka to działania wspierające studentów w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń w energetyce oraz na rynku pracy. Współpracujemy z uczelniami, biurami karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi.  Dzielimy się naszą energią i liczymy na zaangażowanie studentów w nasze aktywności.

Wierzymy, że inwestując w zasoby ludzkie czerpiemy niezbędną energię do dalszego rozwoju firmy!

W ramach TERMIKA dla Energetyka prowadzimy takie działania jak:

 • praktyki i staże
 • pomoc w zbieraniu materiałów do prac inżynierskich i magisterskich
 • program Energetyczni Ambasadorzy PGNiG TERMIKA
 • współpraca z kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami
 • warsztaty na uczelniach – Akademia TERMIKI
 • konferencje i debaty naukowe
 • zwiedzanie naszych zakładów
 • akcje wizerunkowe na uczelniach
 • konkursy dla studentów

Niewątpliwym sukcesem realizowanych w PGNiG TERMIKA SA działań jest dalsza długoletnia współpraca z wieloma uczestnikami staży, praktyk oraz programów dla absolwentów.

Staż z TERMIKĄ 2018

To program stażowy PGNiG TERMIKA dla studentów i absolwentów szkół wyższych.

W 2018 roku oferujemy płatne, trzymiesięczne staże dla 10 studentów i absolwentów w 9 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.
Rekrutacja została już zakończona. Zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

Praktyki studenckie 2018

W 2018 roku oferujemy miesięczne, bezpłatne praktyki dla 17 studentów w 3 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA SA.

W ramach miesięcznej praktyki, uczestnicy mają okazję:

 • zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji,
 • zapoznać się z procesami technologicznymi zachodzącymi w elektrociepłowni,
 • poznać specyfikę pracy w zakładach produkcyjnych oraz w biurze PGNiG TERMIKA SA,
 • zweryfikować wiedzę zdobytą w trakcie studiów.

Każdy z praktykantów będzie realizował zadania zgodnie z zakresem i harmonogramem praktyk pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie. Na praktyki zapraszamy osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych doświadczeń, potrafiące organizować swoją pracę i współdziałać w zespole. Idealny kandydat to także osoba komunikatywna, obowiązkowa i zaangażowana.

Aktualności

Energetyczni Ambasadorzy

 • Politechnika Warszawska

  .

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Piotr Maciaszek

Koordynator programu
Termika dla Energetyka
	Piotr Maciaszek
Wczytywanie...