O Firmie

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA.

W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują: 

 

PGNiG TERMIKA SA 

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach:

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła.

Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

  • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
  • w Pruszkowie – poprzez własną sieć ciepłowniczą

 

 

PGNiG TREMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza i chłodu. Jako pierwsza w Polsce zbudowała i uruchomiła (w 15.06.2000 r.) Skojarzony Układ Energetyczno - Chłodniczy połączony z centralną klimatyzacją KWK „Pniówek” oraz rozpoczęła produkcję energii w skojarzeniu.

Spółka jest krajowym liderem w redukcji metanu do atmosfery. Rocznie zagospodarowuje ponad 70 mln m³ metanu, dzięki czemu ogranicza emisje dwutlenku węgla na poziomie powyżej 900 tys. ton.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa  swoją strukturą obejmuje pięć jednostek organizacyjnych, do których należą:

  • Elektrociepłownia Zofiówka,
  • Elektrociepłownia Moszczenica
  • Elektrociepłownia Pniówek
  • Elektrociepłownia Suszec
  • Elektrociepłownia Częstochowa

 

PGNIG TREMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach rozproszonych. Łącznie Spółka eksploatuje 33 projekty gazowe na terenie dziewięciu województw, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 18,28 MW i mocy elektrycznej 166 kW. Aktualnie realizowane są dwa kolejne projekty związane z budową gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.

 

ZAKŁAD SEPARACJI POPIOŁÓW SIEKIERKI Sp. z o.o. – założony wspólnie Z LAFARGE CEMENT SA

Spółka specjalnego przeznaczenia, której przedmiotem działalności będzie świadczenie usługi separacji popiołu na rzecz PGNiG TERMIKA. Celem jest zagospodarowanie 190 tys. ton popiołów lotnych powstających w Elektrociepłowni Siekierki.

Większościowym udziałowcem ZSPS jest PGNiG TERMIKA (70 proc.), a mniejszościowym - Lafarge Cement SA Holcim w Polsce (30 proc). Osiągnięcie docelowej wydajności instalacji przewiduje się w pierwszej połowie 2017 r.

 

 

 

Wczytywanie...