18.10.2018

18DOZZ906 Remont kapitalizowany turbozespołów Tz-3 i Tz-5 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Termin składania ofert: do 27.11.2018 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/84358/remont-kapi…

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Kucharski, adres e-mail: grzegorz.kucharski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4726, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

18DOZZ906 ogłoszenie o zamówieniu 0.15 MB
Wczytywanie...