08.10.2018

18DOZZ/PM/2 Wykonywanie prac remontowych zlecanych w ramach umów ramowych w systemie bieżącym i awaryjnym w zakresie elektrycznym i AKPiA na urządzeniach zainstalowanych na terenie PGNiG TERMIKA SA

Termin składania ofert: do 09.11.2018 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/82048/wykonywanie…

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Michalak, adres e-mail: pawel.michalak@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 87 14, fax nr (48 22) 587 87 87

Pliki do pobrania

18DOZZ PM 2 ogłoszenie o zamówieniu 0.15 MB
Wczytywanie...