08.10.2018

18DOZZ927 Remont kapitalizowany instalacji deNOx kotłów K-10 i K-11 w Elektrociepłowni Siekierki

Nowy termin składania ofert: do 21.11.2018 roku do godziny 11:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/82005/remont-kapi…

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Kowalczyk, adres e-mail: pawel.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2755, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

18DOZZ927 ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
01 sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu składania ofert 0.07 MB
2 sprotowanie Ogłoszenia 18DOZZ927 zmiana terminu 0.07 MB
Wczytywanie...