05.07.2018

18DOZZ208 Modernizacja systemów UNIMAT oraz tablic sterowniczych turbozespołów Tz1, Tz2 i Tz3 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 7.08.2018 roku do godziny 11:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/70890/modernizacja-systemow-unimat-oraz-tablic-sterowniczych-turbozespolow-tz1-tz2-i-tz3-w-elektrocieplowni-siekierki

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:

Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Dariusz Kozoń, adres e-mail: dariusz.kozon@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 87 57, fax nr (48 22) 798 013 540

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ208 0.13 MB
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 18DOZZ208 0.07 MB
Wczytywanie...