14.05.2018

Dialog techniczny dotyczący Modernizacji elektrofiltra nr 11 w EC Siekierki poprzez zastosowanie technologii, która spowoduje obniżenie stężenia emisji pyłu poniżej 20 mg/Nm3

DIALOG TECHNICZNY
Modernizacja elektrofiltra nr 11 w EC Siekierki poprzez zastosowanie technologii, która spowoduje obniżenie stężenia emisji pyłu poniżej 20 mg/Nm3

Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do dialogu: 25 maj 2018 roku do godz. 12:00

osoba do kontaktu:
Piotr Marczuk
Tel./faks 22 587 87 74 (kom. 798 013 530) / 22 587 87 87
e-mail piotr.marczuk@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o dialogu 0.67 MB
Wniosek o dopuszczenie do dialogu 0.02 MB
Pytania do dialogu 0.85 MB
Wczytywanie...