27.07.2018

18DOZZ/PM/1 Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym na urządzeniach i instalacjach w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych

Nowy termin składania ofert: do 11.09.2018 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/72583/wykonywanie…

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:

Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Tomasz Grocholski, adres e-mail: tomasz.grocholski@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 87 13, fax nr (48 22) 587 87 87

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ PM 1 0.19 MB
Wczytywanie...