09.05.2018

Dialog techniczny w sprawie 4-letniej usługi serwisowej dla turbozespołów Tz-1, Tz-7 i Tz-8 w EC Siekierki

Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego upływa 18.05.2018 r., godz. 15.00
Osoby wyznaczone do kontaktów:
Mariusz Madej, e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
Lech Bojek, e-mail: lech.bojek@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie 4 letniej usługi serwisowej dla turbozespołów Tz 1, Tz 7 i Tz 8 w EC Siekierki 0.64 MB
Wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego w sprawie 4 letniej usługi serwisowej dla turbozespołów Tz 1, Tz 7 i Tz 8 w EC Siekierki 0.02 MB
Wczytywanie...