03.03.2018

18DOZZ042 Świadczenie usługi wsparcia procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie obsługi określonych stanowisk pracy na rzecz PGNiG TERMIKA SA

Termin składania ofert upływa 10.04.2018 r., godz. 12:00
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grażyna Hackiewicz, adres e-mail: grazyna.hackiewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4760, fax nr (48 22) 587 84 68
w zakresie Części 1 zamówienia:
Krzysztof Kaczmarek, adres e-mail: krzysztof.kaczmarek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4770, fax nr (48 22) 587 84 68
w zakresie Części 2 zamówienia:
Mikołaj Włoch, adres e-mail: mikolaj.wloch@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4721, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ042 0.14 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 18DOZZ042 0.12 MB
JEDZ 18DOZZ042 1.98 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa 18DOZZ042 1 0.46 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa 18DOZZ042 2 0.46 MB
Załącznik nr 7 – Harmonogram czasu pracy obowiązujący u Zamawiającego w 2018 0.47 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Instrukcje i zarządzenia 20180209 50.44 MB
Wczytywanie...