03.03.2018

18DOZZ042 Świadczenie usługi wsparcia procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie obsługi określonych stanowisk pracy na rzecz PGNiG TERMIKA SA

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Nowy termin składania ofert upływa 17.04.2018 r., godz. 12:00
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grażyna Hackiewicz, adres e-mail: grazyna.hackiewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4760, fax nr (48 22) 587 84 68
w zakresie Części 1 zamówienia:
Krzysztof Kaczmarek, adres e-mail: krzysztof.kaczmarek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4770, fax nr (48 22) 587 84 68
w zakresie Części 2 zamówienia:
Mikołaj Włoch, adres e-mail: mikolaj.wloch@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4721, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ042 0.14 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 18DOZZ042 0.12 MB
JEDZ 18DOZZ042 1.98 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa 18DOZZ042 1 0.46 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa 18DOZZ042 2 0.46 MB
Załącznik nr 7 – Harmonogram czasu pracy obowiązujący u Zamawiającego w 2018 0.47 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Instrukcje i zarządzenia 20180209 50.44 MB
18DOZZ042 Zmiana SIWZ z dnia 22 03 2018 0.26 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 18DOZZ042 po zmianie z dnia 22 03 2018 0.12 MB
18DOZZ042 Odpowiedzi na pytania 1 i zmiana 2 SIWZ z dnia 22 03 2018 0.33 MB
18DOZZ042 Zmiana SIWZ z dnia 28 03 2018 0.31 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 18DOZZ042 po zmianie z dnia 28 03 2018 0.12 MB
18DOZZ042 1 wzór umowy po zmianie z dnia 28 03 2018 0.08 MB
18DOZZ042 Zmiana SIWZ z dnia 5 04 2018 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 0.3 MB
18DOZZ042 zmiana siwz z dnia 13 04 2018 0.24 MB
18DOZZ042 Informacja z otwarcia ofert 0.35 MB
18DOZZ042 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 0.38 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18DOZZ042 0.12 MB
Wczytywanie...