15.12.2017

17DFZZ904 Wykonanie remontu kotła OFz 450A w EC Żerań

Przetarg 17DFZZ904. Termin składania ofert: 22.01.2018 r., godz. 11:00

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Kowalczyk, adres e-mail: pawel.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 49 63, fax (+48 22) 587 84 68
Jarosław Lizińczyk, adres e-mail: jaroslaw.lizinczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 87 65, fax (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ904 0.12 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ904 0.13 MB
Formularz JEDZ 17DFZZ904 1.12 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy 17DFZZ904 0.28 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ Instrukcje i wymagania 2018 edycja 17102017 47.56 MB
17DFZZ904 Odpowiedź na pytanie 1 z dnia 20122017 0.28 MB
Załącznik nr 1 do Umowy 17DFZZ904 po zmianie z dnia 20122017 0.07 MB
17DFZZ904 Odpowiedź na pytanie 2 z dnia 22122017 0.15 MB
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 2 do SIWZ 17DFZZ904 Obmurze kotła OFz450A 0.44 MB
17DFZZ904 Odpowiedzi na pytania 3 25 z dnia 28122017 1.48 MB
17DFZZ904 Odpowiedzi na pytania 26 28 z dnia 11012018 0.8 MB
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytanie 27 do SIWZ 1.61 MB
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytanie 27 do SIWZ 1.81 MB
17DFZZ904 Odpowiedzi na pytania 29 35 z dnia 15012018 0.3 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ904 0.2 MB
17DFZZ904 informacja o wyniku postępowania 0.3 MB
Wczytywanie...