13.12.2017

17DFZZ909 Wykonanie remontów urządzeń układu ciepłowniczego, urządzeń odżużlania i urządzeń gospodarki wodnej w EC Pruszków

Numer postępowania: 17DFZZ909. Termin składania ofert: 18.01.2018, godz. 10:00.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Adam Trela, adres e-mail: adam.trela@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 52 08, fax (+48 22) 587 84 68
Jacek Litwinienko, adres e-mail: jacek.litwinienko@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 52 02, fax (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ909 0.15 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ909 0.14 MB
Formularz JEDZ 17DFZZ909 1.12 MB
Załacznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy 17DFZZ909 1 0.23 MB
Załacznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy 17DFZZ909 2 0.23 MB
Załacznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy 17DFZZ909 3 0.24 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Instrukcje i wymagania 2018 edycja 17102017 47.56 MB
Zmiana SIWZ z dnia 08012018 0.21 MB
Zmiana SIWZ z dnia 09012018 0.21 MB
17DFZZ909 3 Załącznik nr 1 Cennik i zakres prac po zmianie z dnia 9 01 2018 0.04 MB
Zmiana SIWZ z dnia 12012018 0.24 MB
Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ z dnia 12 01 2018 0.63 MB
Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ z dnia 12 01 2018 0.62 MB
17DFZZ909 1 Załącznik nr 1 Cennik i zakres prac po zmianie z dnia 12 01 2018 0.03 MB
Odpowiedzi na pytania 1 4 do siwz 17DFZZ909 z dnia 1201 2018 0.32 MB
Odpowiedź na pytanie 5 do siwz 17DFZZ909 z dnia 1701 2018 0.17 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ909 0.42 MB
17DFZZ909 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 0.45 MB
Wczytywanie...