22.11.2017

17DFZZ921 Wykonanie remontów układów, instalacji elektrycznych, przełączników zaczepów i pomiarów okresowych transformatorów olejowych w EC Siekierki i C Kawęczyn

Przetarg nr 17DFZZ921. Termin składania ofert: 9.01.2018 r. godz. 10.30

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Części 1 i 4 zamówienia – Krzysztof Bigorajski,
adres e-mail: krzysztof.bigorajski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 02, fax (+48 22) 587 84 68
Część 2 zamówienia – Marek Budka, adres e-mail: marek.budka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 08, fax (+48 22) 587 84 68
Część 3 zamówienia – Tadeusz Zamerski,
adres e-mail: tadeusz.zamerski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 17 13, fax (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ921 0.17 MB
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 17DFZZ921 0.06 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ921 0.15 MB
Formularz JEDZ 17DFZZ921 1.12 MB
Załącznik 5 do SIWZ Umowa 17DFZZ921 1 0.25 MB
Załącznik 6 do SIWZ Umowa 17DFZZ921 2 0.24 MB
Załącznik 7 do SIWZ Umowa 17DFZZ921 3 0.23 MB
Załącznik 8 do SIWZ Umowa 17DFZZ921 4 0.23 MB
Załącznik 9 do SIWZ Instrukcje i wymagania 2018 edycja 17102017 47.56 MB
Odpowiedzi na pytania 1 7 do SIWZ 17DFZZ921 z dnia 13122017 0.5 MB
Informacja o wizji lokalnej 17DFZZ921 w dniu 20122017 0.17 MB
Odpowiedzi na pytania 8 14 do SIWZ 17DFZZ921 z dnia 22122017 1.06 MB
Odpowiedź na pytanie 15 do SIWZ 17DFZZ921 z dnia 28122017 0.14 MB
Odpowiedź na pytanie 16 do SIWZ 17DFZZ921 z dnia 04012018 0.21 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ921 0.7 MB
Informacja o odrzuceniu oferty w Części 4 17DFZZ921 0.34 MB
Wczytywanie...