22.11.2017

17DFZZ920 Wykonanie remontów układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów, turbozespołów, instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania i gospodarki wodnej MIOS w EC Siekierki i C Kawęczyn

Przetarg nr 17DFZZ920. Termin składania ofert: 10.01.2018 godz. 10:30

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Części 1, 2 i 4 zamówienia: Karol Szot, adres e-mail: karol.szot@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 09, fax (+48 22) 587 84 68
Części 3 i 6 zamówienia: Mirosław Biniszewski,
adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 18, fax (+48 22) 587 84 68
Część 5 zamówienia: Adam Krzywiec, adres e-mail: adam.krzywiec@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 01, fax (+48 22) 587 84 68
Części 7 zamówienia: Wojciech Matuszewicz,
adres e-mail: wojciech.matuszewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 27 52, fax (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ920 0.21 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ920 0.17 MB
Formularz JEDZ 17DFZZ920 1.12 MB
Załącznik 5 do SIWZ Umowa 17DFZZ920 1 0.26 MB
Załącznik 6 do SIWZ Umowa 17DFZZ920 2 0.24 MB
Załącznik 7 do SIWZ Umowa 17DFZZ920 3 0.26 MB
Załącznik 8 do SIWZ Umowa 17DFZZ920 4 0.26 MB
Załącznik 9 do SIWZ Umowa 17DFZZ920 5 0.27 MB
Załącznik 10 do SIWZ Umowa 17DFZZ920 6 0.27 MB
Załącznik 11 do SIWZ Umowa 17DFZZ920 7 0.25 MB
Załącznik 12 do SIWZ Instrukcje i wymagania 2018 edycja 17102017 47.56 MB
Zmiana SIWZ 17DFZZ920 z dnia 27112017 0.28 MB
Załącznik nr 1 Zakres prac 17DFZZ920 2 po zmianach z dnia 27112017 0.05 MB
Zmiana SIWZ 17DFZZ920 z dnia 28112017 0.18 MB
Załącznik nr 1 Zakres prac 17DFZZ920 7 po zmianie z dnia 28112017 0.04 MB
Odpowiedzi na pytania 1 4 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 28112017 0.43 MB
Odpowiedź na pytanie 5 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 05122017 0.21 MB
17DFZZ920 Informacja o wizjach lokalnych w dniu 11 12 2017 0.21 MB
Odpowiedzi na pytania 6 10 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 11122017 0.78 MB
Odpowiedź na pytania 11 21 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 14122017 1.05 MB
Odpowiedź na pytania 22 23 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 19122017 0.26 MB
Odpowiedzi na pytania 24 31 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 29122017 0.74 MB
Odpowiedzi na pytania 32 39 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 03012018 0.97 MB
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 39 z dnia 03122018 Zalącznik A 0.24 MB
Odpowiedź na pytanie 40 do SIWZ 17DFZZ920 z dnia 04012018 0.22 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ920 1.14 MB
Wczytywanie...